Autentifikācija

 

Pieteikumi sistēmu uzturēšanai

Nosaukums
Apraksts
Iestāde
E-forma paredzēta jauna e-pakalpojuma, sistēmas vai tīmekļa pakalpes, kuras darbības nodrošināšanai paredzēts izmantot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo infrastruktūru, reģistrācijai.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
E-forma paredzēta Valsts informācijas sistēmu savietotāja produkcijas vides lietotāju tiesību pieprasīšanai vai anulēšanai.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Forma paredzēta sistēmas pārziņa lietotāja tiesību piešķiršanai vai anulēšanai un formā pieejamo lomu apgabalu deleģēšanai. Ar sistēmas pārziņa lietotāja tiesībām ir iespējams piešķirt citiem lietotājiem neatkarībā no piederības iestādei tās tiesības, kas ir piešķirtas deleģēšanai pašam sistēmas pārzinim.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra
Forma ir paredzēta VISS E-iesniegumu iestādes darbinieka darba vietas (IDDV) moduļa lietotāju tiesību pieteikšanai un noteikumu ievērošanas apliecināšanai, lai iestādes darbinieks varētu VISS portālā apstrādāt E-iesniegumus, kas iestādei ir iesniegti, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”; varētu pievienot, labot vai dzēst iestādes veidotos biežāk uzdoto jautājumu (BUJ) ierakstus; varētu lasīšanas režīmā piekļūt savas iestādes ierakstam iestāžu un tēmu klasifikatorā, kā arī pievienot, labot vai dzēst savas iestādes ierakstu no Risinājuma iestāžu un tēmu klasifikatora.
Valsts reģionālās attīstības aģentūra