Autentifikācija

 

Informējam, ka sakarā ar EKONS sistēmas darbības pārtraukšanu, aicinām iestādes izvērtēt nepieciešamību veikt iepriekš saņemto e-iesniegumu datņu lokālu lejupielādi, jo no 01.01.2023 šo darbību veikšana EKONS e-iesniegumu apstrādes vidē vairs netiks nodrošināta.